Menu

Policy för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter inom Knockout webb och dess verksamhet följer nu GDPR.
Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vad vi
kan för att skydda dem från obehöriga.

Vilka uppgifter som GDPR avser
Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller
knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med
behandlingen. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-
postadress och befattning.

Personuppgiftsansvarig
Knockout Webb är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av
personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller vill bli struken,  inom Knockout Webb, är du välkommen att
kontakta oss på tel. 010-1550450 eller skicka en e-post till [email protected]

 

ASP.NET
Wordpress
Fortnox
WooCommerce
SQL Server
MySQL
Feedback

Please Send Us Your Feedback

Top