Falbygdens energi
www.falbygdensenergi.se
FEAB som de kallas är ett lokalt energibolag i Falköping. Man erbjuder el, fjärrvärme samt bredband och tjänster kopplade till dessa områden. Den lokala förankringen är viktig och det ser man genom den nya sidan som vi arbetat fram åt bolaget. Utöver hemsidan har vi också levererat ett system för Chatt med kundtjänsten On-line på sidan.
BESÖK SIDAN