Biltjänst
www.biltjanst.se
Det "stora" bilföretaget med den familjära känslan bland personalen och ägarna. I en starkt konkurrensutsatt bransch gäller det att ge bästa möjliga service, produkter och bemötande, både personligen och via den ofta första kontakten med nya kunder, hemsidan.
Biltjänst i Lidköping beställde helt ny hemsida där kunderna kan söka information om företaget och titta närmare på salubilarna. Viktigt var här att den familjära känslan skulle tydligt åskådliggöras och detta löste man med bra bildmaterial, taget på plats.
Känsla, Tydlighet, Säkerhet, Användarvänlighet och Responsivitet var ledorden i detta projekt. Välkommen att titta in på sidan.
BESÖK SIDAN